โรงงาน

บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด ดำเนินการบริหารโรงเบียร์ 3 แห่งและโรงงานผลิตโซดาและน้ำดื่ม 6 แห่ง ในจุดสำคัญต่างๆ ทั่วภูมิภาค
และด้วยเกียรติบัตร ISO9001:2008 รับรองมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร
ISO 22000: 2005 และ GMP & HACCP ทำให้ผู้บริโภคทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก มั่นใจในคุณภาพสินค้าของบริษัทฯ

สุราษฎร์ธานี
สิงห์บุรี
ปทุมธานี
นครปฐม
ขอนแก่น
กรุงเทพ
อยุธยา
เชียงใหม่
สายการผลิต